terug naar overzicht

Qxote

Hans Lodders

Status: gesloten

 • Benodigd: € 250.000,-
 • Soort onderneming: start-up
 • Soort investering: equity/ convertible
 • Soort investeerder: passief en/ of adviserend
 • Crowdfunding: ja
omschrijving
Pitch Deck opvragen?

Klik hier. Gebruik in het onderwerp: 'Opvragen Pitch Deck - Qxote'

 

Het probleem

De Alentejo (een rurale provincie in zuid Portugal zo groot als driekwart van Nederland) wordt beschouwd als een van de droogste gebieden van Europa en heeft te maken met enkele grote uitdagingen, zoals vergrijzing en ontvolking, verarming en verdroging. Mede door de effecten van klimaatverandering gaat de regio door een periode van droogte, met hoge temperaturen. De ecologische uitdagingen houden tevens verband met de traditionele teelt van landbouwgebieden die jaar na jaar, door het herhaalde gebruik van machines, het risico loopt de bodem verder te degraderen waardoor de productiviteit en de (economische) opbrengst geleidelijk afnemen. Je ziet in de laatste tien jaar dan ook een afname van het aantal boerenbedrijven, maar tegelijk een toename van de gemiddelde oppervlakte per bedrijf. Je hebt immers grote stukken land nodig om in een dergelijk droog gebied überhaupt omzet te kunnen genereren. Echter, door het gebrek aan productievooruitzichten zien nieuwe generaties geen aantrekkelijke mogelijkheden om zich blijvend te vestigen in de regio, wat leidt tot een vlucht van jonge mensen, een vergrijzende bevolking (de gemiddelde leeftijd van de boer in de Alentejo is 68!), kleine ondernemingen die niet worden opgevolgd en uiteindelijk stoppen, resulterend in het uitsterven van kleine plattelandsdorpen, zoals ons dorp Santa Cruz. Dat dorp veranderde binnen één generatie van een bloeiend dorp met restaurants, cafés een grote regionale bakker en een markt, in een hoek van stille aftakeling. Er is nu nog precies één café open (soms, als de eigenaar daar zin in heeft).

De oplossing

Geconfronteerd met deze realiteit, hebben Hans en Sunamita het tot hun missie gemaakt om een verandering op gang te brengen, die hopelijk een voorbeeld kan zijn voor de regio, om dialogen op te bouwen en oplossingen te initiëren voor deze uitdagingen die niet alleen spelen op het platteland van de Alentejo, maar zich ook voordoen in veel andere, (w)arme delen van Europa. Qxote heeft dus als doel duurzame kennisuitwisseling te bevorderen door partnerschappen op te bouwen in onderwijs-, onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, gecombineerd met opleidings- en stageactiviteiten. Met name ook tussen Nederland (veel ervaring met watermanagement, maar weinig ervaring met droogte en hitte) en Portugal (precies andersom), en andere droge gebieden binnen Europa. Hierdoor wordt kennis opgedaan met meer duurzame en innovatieve technologieën (in eerste instantie rondom landbouw, klimaateffecten, etc), worden er activiteiten ontwikkeld, en jongeren verleid naar deze regio te komen. (bijvoorbeeld om hun stage of onderzoek te doen).

Het is goed om hier te melden dat - enerzijds omdat de mogelijkheden zich aandienen, anderzijds omdat het ook dient als financiële stutting van bovenstaande plannen - er flankerend ook andere activiteiten worden aangeboden. Dit betreft zelf ontwikkelde, open trainingen voor zakelijke klanten, het bieden van professionele retraites en individuele business coaching, het huisvesten van trainingen voor derden en het verhuren van faciliteiten aan particulieren via platforms als AirBNB en Booking.com. De volgorde der dingen is hier:

 1. Eerst het organiseren van activiteiten en bieden van huisvesting in het kader van onze missie, dus bijvoorbeeld voor studenten stages en onderzoek (triple helix)
 2. Dan het organiseren en plannen van eigen, open trainingen, retraites, business coaching en het huisvesten van trainingen voor derden (B2B)
 3. In de ‘stille' vakantieperiodes ligt het vervolgens voor de hand om de faciliteiten te verhuren aan particulieren (B2C)

Deze activiteiten vinden overigens allemaal nu al plaats.

Ons bedrijf

Geïnspireerd door de rijke en diverse achtergronden van onze eigen culturen, in lijn met onze persoonlijke en professionele ervaringen, versterkt door Portugal zelf en de mooie maar uitdagende Alentejo, richtten Hans en Sunamita in juni 2021 QXote (spreek uit: ‘kiesjot’) op. Met dit bedrijf bouwen we aan onze locatie voor onderzoek en kennisuitwisseling rond duurzame ontwikkeling, en gaan we de strijd aan tegen verdroging, vergrijzing en verarming. 

Qxote heeft dus als doel duurzame kennisuitwisseling te bevorderen door partnerschappen op te bouwen in onderwijs-, onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, gecombineerd met retraites, opleidings- en stageactiviteiten.

Onze locatie

Monte dos Três Moinhos (de heuvel met de drie molens) is een oude boerderij (quinta) waar graan werd verbouwd en gemalen, en waar een bakkerij was gehuisvest in het verleden. Het landgoed is 9 hectare groot (90.000 m2) en gelegen in de Alentejo, het rurale, agrarische zuiden van Portugal.

Qxote is de naam van ons bedrijf en is gevestigd op Monte dos Três Moinhos. QXote biedt diverse professionele diensten.
Het landgoed biedt verder:

 • De 100 jaar oude quinta in originele, maar erg goede staat. Op dit moment kunnen er 1 tot maximaal 10 mensen worden gehuisvest. Het heeft 4 slaapkamers,3 badkamers, twee keukens, twee grote werk-, overleg- en eetruimtes, woonkamer, terras met BBQ en buitenkeuken en direct toegang tot het zwembad. Het huis is aangesloten op het waternet, het eelctriciteitsnetwerk en riolering. Daarnaast kunnen er nu ook mensen worden gehuisvest in één van de molens, en is er een extra toilet en douche op het terrein.
 • Een groot zoutwater zwembad van 12 x7 meter, naast de quinta
 • Drie traditionele windmolens, daterend uit 1753 (á la Don Quichote). Niet meer in gebruik, maar wel uitstekend onderhouden en in goede staat (geen ruÏnes, zoals je die vaak ziet in de omgeving). De drie windmolens zijn uniek en een ‘landmark’ in de omgeving.
 • Drie eigen waterbronnen, die voorzien zijn van pompen en wateropslag middels cisternes. Het water wordt gebruikt voor irrigatie en het zwembad.
 • Bossen, fruitbomen, olijfbomen (± 100), druiven, vijgen, grasland, granaatappels, peren, kurkeiken; op een sterk geaccidenteerd terrein.
 • Het grenst aan het kleine dorp Santa Cruz, gemeente Almodôvar, 5min rijden vanaf de N2, de indrukwekkende oude weg tussen Faro en Lissabon. Faro Airport ligt op 70km afstand (± een uur rijden). Één van de routes van de bekende ´Carminho do Compostella´ ligt op 100 meter van ons landgoed.

Ons team

De oprichters en eigenaren zijn:

Sunamita Borges da Costa, Braziliaanse

 • Master degree in Sustainable Development
 • PhD in Geography and Innovation
 • Combineert haar werk voor QXote momenteel nog als postdoc researcher aan de Federal University of Pernambuco - Brazil. Was voorheen Strategic Partnership manager voor de universiteit, en lid van het Innovatienetwerk
 • Co-founded Qxote LDA, stelt zich ten doel om lokale en internationale kennisuitwisseling te stimuleren op Monte dos Três Moinhos

Hans Lodders, Nederlands

 • Master degree in Media and Innovation
 • Zelfstandig ondernemer sinds 2004, met ervaring in meer dan 50 projecten in Nederland, vooral rondom het opzetten van nieuwe diensten, platforms en organisaties, vaak in triple helix verband
 • Co-founded Qxote LDA, stelt zich ten doel om groepen en kennisdeling te faciliteren op the Monte dos Três Moinhos

Vanaf 17 oktober 2022 is Senhor Jorge Conceiçao onze eerste voltijdse werknemer.

Sr Jorge is de buurman van Hans en Sunamita, is geboren en getogen in de regio en is klusjesman. Hij heeft 20 jaar in Londen gewoond en gewerkt maar is recent weer teruggekeerd naar Santa Cruz. Door zijn kennis, ervaringen en netwerk is Senhor Jorge van onschatbare waarde voor QXote, en helpt hij met allerhande klusjes die gedaan moeten worden op het grote terrein, maar ook als er gasten komen. Tevens is dit de eerste stap om in de regio weer enige werkgelegenheid te brengen.

Sinds 2018 zijn de volgende investeringen reeds gedaan (180K):

De gevraagde investering

We zoeken een investering van 250.000,- EUR, hetgeen zowel in de vorm van een lening, als in aandelen kan (of een gift). De investeringen zijn met name bedoeld om de infrastructuur en faciliteiten op het landgoed structureel op orde te brengen (capacity building). Hierdoor worden we attractiever voor diverse groepen, en kunnen we ook probleemloos middelgrote groepen huisvesten. De maximum capaciteit die we nastreven is om tot ± 30 á 40 mensen te kunnen huisvesten. Momenteel ligt dat aantal op 10, met name in de oude boerderij (‘quinta’) die gelegen is op het landgoed. We willen met name buiten de quinta extra faciliteiten kunnen bieden.

Behalve attractieve huisvesting zijn de investeringen ook bedoeld voor het verder verstevigen van de water- en electriciteitsinfrastructuur op het landgoed, en de aanleg van wegen, paden, verlichting en onderhoud en aanleg van tuinen. Dit geheel zal het landgoed beter equiperen voor het huisvesten van groepen op een comfortabele en nette manier, en derhalve ook bijdragen aan een goede bezetting. De capaciteit en infrastructuur zijn daarbij randvoorwaardelijk voor het kunnen uitvoeren van onderzoeksprojecten en het organiseren van kennisuitwisseling op grotere, en langduriger schaal.

Inmiddels wordt er al omzet gegenereerd uit de volgende activiteiten:

  • Sinds maart 2022: Organiseren van eigen open trainingen en business coaching (omzet ± 4.500,-)
  • Sinds april 2022: Hosten van studenten (omzet ± 1.000,-)
  • Sinds augustus 2022: AirBNB, particuliere verhuur (omzet ± 1.800,-)
  • Sinds oktober 2022: Hosten van trainingen van derden (omzet ± 800,-)

De omzet bedraagt in totaal enkele duizenden euro’s in het afgelopen half jaar.

De besteding

Een tijdlijn voor de investeringen staat niet vast, omdat veel werkzaamheden parallel (en soms ook continue) zullen plaatsvinden. De opschaling van de huisvesting zou het liefst voor 1 juli 2023 gerealiseerd moeten zijn. Vanaf dat moment ontvangen we grotere groepen (studenten). Stap 1 zal dus zijn om de benodigde vergunningen aan te vragen. Dit is vanzelfsprekend al in gang gezet.

Er zijn geen volgende financieringsrondes gepland. Wel zal er komend jaar worden ingeschreven op diverse Europese en nationale subsidies. Deze zullen vooral worden aangewend voor projectinhoudelijke financieringen, en niet voor investeringen in infrastructuur. De upgrade van infrastructuur en capacity building zijn voornamelijk randvoorwaardelijk voor het kunnen doen van research en andere projecten voor kennisontwikkeling.

Wat krijgt een investeerder van ons

Een investeerder kan in overleg het volgende terugkrijgen

 • Zijn of haar bijdrage helpt bij de totstandkoming van kennisuitwisseling tussen Nederland en Portugal (en andere landen) op het gebied van duurzame ontwikkeling. Hij of zij draagt letterlijk bij aan een betere wereld, niet alleen hier op en om ons landgoed, maar ook breder in de regio en bij betrokkenen in Nederland
 • Een investeerder kan de locatie gebruiken voor eigen strategische sessies, of als verblijf voor of met eigen relaties
 • Een investeerder zal - indien gewenst - worden genoemd in onze uitingen, zowel fysiek op het terrein, als in online uitingen. Naamgeving aan onderkomens of faciliteiten behoort tot de mogelijkheden (bijvoorbeeld de molen, een weggetje, etc)
 • Een investeerder kan een aandeel krijgen in olijf- en fruitbomen, en op die manier haar eigen limoncello of olijfolie krijgen van ons land
 • Een investeerder kan een percentage van de winst uit de omzet uit de faciliteiten ontvangen

 

Draag bij aan prachtige locatie voor kennisuitwisseling voor een betere en duurzamere wereld

 

Pitch Deck opvragen?

Klik hier. Gebruik in het onderwerp: 'Opvragen Pitch Deck - Qxote'

documenten en downloads

Als er interesse is in deze propositie, brengen wij jou graag in contact met deze ondernemer. Speciaal voor jou hebben wij een veilige omgeving gecreëerd, zodat wij vanuit hier een eerste contact verzorgen en jou volledig kunnen ontzorgen als het Pitch Deck positief wordt beoordeeld.

Zodra wij de aanvraag hebben ontvangen, nemen wij vanuit Stribe contact op, zodat we jouw gegevens kunnen verifiëren en het eerste contact kunnen initiëren.

Een Pitch Deck opvragen is geheel gratis, ook onze veilige omgeving voor het vervolggesprek met desbetreffende ondernemer is een gratis service vanuit Stribe. 

Pitch Deck opvragen?

Klik hier. Gebruik in het onderwerp: Opvragen Pitch Deck - Qxote'

Door het steunen van dit project, steun je deze SDG doelen:

 • kwaliteitsonderwijs
Ontmoet onze striber: Hans Lodders Wij stimuleren kennisuitwisseling op het gebied van duurzame ontwikkeling

Wij zijn geïnspireerd door de rijke en diverse achtergronden van onze eigen culturen en persoonlijke ervaringen, versterkt door Portugal zelf en de prachtige Alentejo. Het maakt ons verankerd in de omgeving en tegelijkertijd open voor internationale samenwerking en uitwisseling, en bevordert een inclusieve ruimte waar mensen kunnen leren van elkaars uitdagingen.

ontmoet onze striber
Follow this project on social media
Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

Prefooter